6 стратегии за повишаване на благополучието на служителите_极速体育,极速直播

极速体育,极速直播

极速体育,极速直播
极速体育,极速直播

Здрави служители, успешен бизнес: 6 стратегии за повишаване на психическото благополучие на служителите ви

17.05.2024

Изграждане на план за повишаване на благополучието на служителите и отключване на тяхната продуктивност

стратегии за мотивиране на служителите

?

Ключът към продуктивността на един бизнес се крие в приоритизирането на благосъстоянието на служителите. Когато служителите ви се чувстват ценени и подкрепяни, те са по-ангажирани, мотивирани и продуктивни, което води до цялостен успех и устойчивост.


В динамичния свят на бизнеса, където всяка минута е от значение, продуктивността стои като крайъгълен камък на успеха. И все пак, в този непрекъснат стремеж към ефективност и доходност, един ключов елемент често се пренебрегва - психичното здраве на служителите. Въпреки това, връзката между благосъстоянието на служителите и представянето им на работното място е тема, която набира скоростна популярност през последните години.

Изследване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ESENER) докладва, че делът на работниците, които съобщават, че са изложени на рискови фактори, способни да повлияят неблагоприятно върху психичното им здраве, е почти 45 %.Стресът, безпокойството и претоварването са често срещани проблеми, които водят до намалена мотивация за работа, повишено отсъствие и по-високи нива на текучество. Доказано е, че положителната работна среда, съчетана с участието в инициативи за подпомагане на психичното здраве, насърчава по-високи нива на ангажираност и продуктивност сред служителите. Когато хората се чувстват оценени и подкрепяни, е по-вероятно да се представят по най-добрия начин на работното си място. 

Благополучието на служителите обхваща различни аспекти, които допринасят за качеството им на живот. Тези елементи могат да бъдат, както физически, така и психически. Физическото благосъстояние зависи от фактори като хранене, упражнения и ергономична работна среда. От друга страна, психическото благополучие включва усещането за цел в живота, емоционалната устойчивост и баланса между работата и личния живот.

И така, какви са златните правила за отключване на този скрит потенциал във вашите служители?

Има много начини, чрез които бихте могли да накарате служителите си да се чувстват оценени и да повишите тяхната мотивация и продуктивност. Някои от тях са:

#1 Насърчавайте баланса между професионалния и личния животАкцентът върху гъвкавото работно време и автономността е допринесъл за забележителното намаляване на нивата на “burnout” с 80% сред членовете на екипа на Airbnb.

Създаването на работна среда, която приоритизира баланса между работата и личния живот, е ключът към усилването на психическото благополучие на екипа ви.

Един от начините да повишите това е чрез насърчаване на гъвкаво работно време, давайки възможност на служителите си да управляват ефективно графиците си. Това би могло да се постигне и чрез предлагане на опции за дистанционна работа. По този начин ще демонстрирате доверие и уважение към личния живот на служителите, което, в крайна сметка, намалява стреса и повишава продуктивността.

Чрез насърчаването на култура, която зачита личните граници на служителите, можете да намалите пренатоварването и така нареченият “burnout” сред работниците си. За тази цел е нужно да се поставят ясни разграничения между работата и личното време на служителите, като се окуражават да изключват работните си телефони/компютри след края на работния ден, както и да спазват времето за почивка. 

#2 Подкрепяйте сДори и една от най-известните платформи - Фейсбук е била създадена от Марк Зукърбърг и съучениците му в Харвард - Едуардо Саверин, Дъстин Московиц и Крис Хюз.ътрудничеството и работата в екип

Организационната култура, която подхранва колаборацията, откритата комуникация и доверието, създава среда, където продуктивността, креативността и удовлетворението на служителите процъфтяват.

Култивирането на атмосфера, в която идеите текат свободно и различните гледни точки се приемат, подбужда креативното мислене и насърчава разглеждането на нетрадиционни идеи. Откритите екипни дискусии могат да генерират иновативни концепции, които да не са били възможни да се оформят в индивидуална среда.

Също така, съгласуването на екипните цели с всеобхватните организационни стремежи, култивира чувство на призвание и колективна собственост. Насърчаването на междуфункционалното сътрудничество, подчертава свързаността между индивидуалният принос и споделените успехи.


Важно е да изградите приобщаваща и разнообразна работна среда, в която всеки служител се чувства ценен и уважаван, без значение от пол, раса, религиозна принадлежност или т.н. Когато хората се чувстват приети и ценени такива, каквито са, те изпитват по-голямо удовлетворение от работата, мотивация и общо благополучие.

#3 Предлагайте ресурси за подпомагане на психичното здраве

Това не е просто жест на добра воля, а е стратегическа инвестиция, както в индивидуалното благосъстояние на служителите ви, така и в ефективността на организацията. 

Препоръчително е всеки работодател да осигури на служителите си възможност за поверително консултиране с професионалист и/или достПредлагайте ресурси за подпомагане на психичното здраве - работници цлужители работодателиъп до услуги за подкрепа на психическото здраве за служителите, изправени пред лични проблеми или такива, свързани с работата. Така наречената Програма за подпомагане на служителите (EAPs или ППС) е полезен начин за осигуряване на достъп до обучени професионалисти, които могат да предложат индивидуални консултации, както и ресурси за управление на стреса, тревожността, депресията и други проблеми с психичното здраве. 

" С Програмата си за подпомагане на служителите, подкрепата за психично здраве и гъвкавите работни условия, Microsoft отбеляза значително увеличение от 22% на удовлетвореността на служителите и впечатляващото намаление от 37% на стреса, свързан с работата. "

Прилагането на уелнес програми, които обхващат физическото, емоционалното и психическото здраве, като уроци по йога, сесии по медитация, фитнес предизвикателства, семинари за хранене и техники за релаксация, насочени към намаляване на стреса и насърчаване на умствената устойчивост, също е ефективен метод за подпомагане на благосъстоянието на служителите ви. 

Друг вариант е да осигурите на служителите си възможности да участват в доброволчески дейности. Това ще породи чувство за цел и удовлетворение, като им позволи да допринесат за каузи, които ги интересуват. Екипът на Идънред 极速体育,极速直播 ежегодно организира рзнообразни инициативи за служителите и партньорите си, в което те могат да допринесат положително, с цел изграждането на по-съпричастна и приобщаваща култура. Доказано е, че участието в благотворителни дейности измества фокуса от стресовите фактори, свързани с работата, и насърчава чувството на благодарност и щастие.

Тези стратегии ще подпомогнат на вашите служители да изградят стратегии за справянето със стреса, изграждането на устойчивост и създаването на здравословен баланс между работа и личен живот, което със сигурност би повишило благосъстоянието им, следователно, и продуктивността на работното място.

#4 Оценявайте постиженията на служителите си

Оценявайте постиженията на служителите си работодатели

?

Въвеждането на програми за възнаграждение на постиженията на служителите също е ефективен метод за повишаване на ангажираността и мотивацията им. Целта е да се изгради култура на признателност, което ще създаде положителна работна среда, в която служителите се чувстват ценени.

Такава програма може да включва награди за служител на месеца, бонуси за изключителни професионални успехи и много други варианти. Продукт, с който можете да възнаградите служителите си за добре постигнати резултати и да повишите мотивацията им е, например, картата подарък на Идънред 极速体育,极速直播. Тя служи като осезаем знак на признателност за упоритата работа и отдадеността на служителите ви. 

Значимо е да отделите време да приспособите възнагражденията към предпочитанията и интересите на служителите ви. Това може да включва персонализирани благодарствени съобщения или малки подаръци, които демонстрират признателност за конкретния им принос. Всеки жест, отправен към служителя, укрепва връзката му с работодателя и го кара да се чувства оценен, повишавайки отдадеността му към работата.

?

#5 Осигурете възможности за развитие

" 74% от служителите споделят, че липсата на възможности за развитие им пречи да разгърнат пълния си потенциаработодатели Осигурете възможности за развитиел. "

Всъщност, почти 6 от 10 (58%) души казват, че е вероятно да напуснат компанията си, ако не им се предостави възможност за професионално развитие или продължаващо обучение.

?

Осигуряването на възможности за кариерно развитие дава на служителите усещане за цел и ясна посока, което изгражда перспектива за бъдещият им прогрес в рамките на организацията. Подхранвайки личното им развитие, карате служителите си да се чувстват пълноценни и мотивирани, което води до подобрено цялостно благосъстояние.

Предлагането на програми за обучение, срещи и семинари, които да подпомогнат на служителите ви да развият нови умения и да подобрят професионалните си способности, би повишило тяхната увереност и удовлетворението им от работата. Когато служителите ви участват активно в собственото си развитие, те се чувстват по-ангажирани и отдадени на работата си, което води до по-високи нива на мотивация и продуктивност.

Имате отговорността да насърчите култура на взаимно развитие и сътрудничество, където служителите могат да се подкрепят и да се учат един от друг. Споделянето на знания и междуфункционалното сътрудничество ще създадете усещане за принадлежност и приятелство сред служителите ви, което ще укрепи социалните връзки и допринесе за чувството за благополучие.

Важно е служителите ви да са снабдени с уменията и знанията, от които се нуждаят, за да се адаптират към промените и да се справят ефективно с предизвикателствата. Възможностите за развитие, които се фокусират върху изграждането на устойчивост, решаването на проблеми и емоционалната интелигентност, помагат на служителите да се справят със стреса и несигурността, което повишава цялостното им благосъстояние.

#6 Поискайте обратна връзка и действайте според нея

Най-важното е да се създаде усещането, че служителите ви могат да комуникират за притесненията си свободно, както и да изразяват своите мнения и предложения за промяна. Това ще насърчи доверието и прозрачността, ще ги накара да се чувстват ценени и чути, което не само, че ще породи чувство на принадлежност и удовлетворение от работата, но и ще се отрази положително на тяхното психическо благополучие.

служители споделят за тяхното мнение работодателиИстината е, че по-ангажираните служители са с 18% по-продуктивни и произвеждат 60% по-качествена работа от по-малко ангажираните си колеги.

От друга гледна точка, чувството да бъдат чути и оценени на работното място допринася за емоционалното благополучие на служителите. Когато те знаят, че мнението им има значение и че имат глас, те изпитват по-малко стрес, безпокойство и чувство на изолация.

Активното търсене на обратна връзка и действието по нея демонстрира ангажираността на работодателя да приоритизира благосъстоянието на служителите си. Това отправя мощно послание към служителите, че тяхното психично благосъстояние има значение и че организацията е посветена на създаването на подкрепяща и приобщаваща работна атмосфера.

?

?

?

?

мотивация на служителите


Психичното здраве на служителите и успеха на работното място безспорно са взаимосвързани. Както проучихме, даването на приоритет на благосъстоянието на служителите ви е не само значимо от морална гледна тока, но и стратегическа инвестиция, която носи осезаеми ползи за организацията ви. Чрез насърчаването на култура на подкрепа, признание и открита комуникация, се създава среда, в която служителите ви се чувстват ценени, чути и способни да процъфтяват както в личен, така и в професионален план.

От прилагането на програми за подпомагане на служителите и осигуряването на възможности за развитие до търсенето на обратна връзка и действията по нея, всяко усилие, положено в подкрепа на психичното здраве на служителите, допринася за по-щастлива, по-здрава и по-ангажирана работна сила. В крайна сметка, организациите, които дават приоритет на психичното благополучие на служителите си, са в по-добра позиция да привлекат най-добрите таланти, да задържат ценни служители, да подобрят продуктивността, постигайки дългосрочен успех.

Ако искате да разберете повече информация относно мотивацията на служителите ви, посетете и останалите ни статии:

10 идеи за мотивация на персонала
Кои са най-полулярните социални придобивки за служители?
?
?
?